ศาลจังหวัดภูเขียว


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • Phukiao Provincial Court : ศาลจังหวัดภูเขียว ถนนภูเขียว-ชุมแพ ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110 โทร 0 4486 1236 โทรสาร 0 4484 4333 email : pkwc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 28
ผบ.1556/52
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.3334/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.3
ผบ.464/61
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
พ.157/61
นัดตรวจแผนที่หรือนัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
พ.158/61
นัดตรวจแผนที่พิพาทกำหนดวันนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
พ.328/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
พ.429/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 16.30 น.
พ.430/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 16.30 น.
พ.431/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 16.30 น.
พ.432/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 16.30 น.
พ.433/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 16.30 น.
พ.434/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 16.30 น.
พ.435/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 16.30 น.
พ.436/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 16.30 น.
พ.437/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 16.30 น.
พ.438/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 16.30 น.
พ.439/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 16.30 น.
พ.440/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 16.30 น.
พ.636/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
พ.931/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
อ.1350/60
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ.1381/60
ฟังคำพิพากษาหรือคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1858/60
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ.372/60
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.424/61
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
อ.464/61
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
อ.917/61
สอบคำให้การคุ้มคองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ.960/61
สอบคำให้ดารและคุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.