หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดภูเขียว
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไป 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
อัตราค่าส่งคำคู่ความ  
เขตอำนาจศาล  
ผู้ดูแลระบบ 

 

ประวัติศาลจังหวัดภูเขียว

 

 

...อาคารศาลจังหวัดภูเขียวหลังเก่า

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2482 ได้มีการตราพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดภูเขียวขึ้น เรียกว่าพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิในการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ พระมนูภันย์วิมลสาร ข้าหลวงยุติธรรมภาค 3 พร้อมด้วยหลวงอนุสสร   นิติสาร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิ และข้าหลวงประจำจังหวัดชัยภูมิ ได้พิจารณาจัดหาที่ดินสำหรับก่อสร้างสถานที่ราชการศาลจังหวัดภูเขียวเมื่อ พ. . 2483 ตกลงเลือกได้ที่ดินริมถนนราษฎร์บำรุง ซึ่งที่ดินที่คณะกรรมการจัดซื้อนั้น ขุนประเสริฐสรรพกิจ นายอำเภอภูเขียว กล่าวว่า เป็นที่ของราษฎรขายให้ราคา 950 บาท กระทรวงยุติธรรมได้ประกาศประมูลราคารับเหมาก่อสร้างมี นายป๊อกคูณ แซ่เตีย ประมูลได้ในราคา 24,400 บาท กระทรวงยุติธรรมตั้งให้หลวงอนุสสร นิติสาร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิ เป็นผู้แทนกระทรวงยุติธรรมในการทำสัญญากับผู้รับเหมา และตั้งให้นายสกิด   ร่มไม้เกตุ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดชัยภูมิ    นายวิเชียร   วงศ์แก้ว นายอำเภอภูเขียว และนายพันธ์ทอง   ปัทนานนท์ ประจำแผนกโยธาเทศบาล     เป็นกรรมการตรวจการก่อสร้าง ตั้งนายหมอง   บัวเปรม เป็นผู้ควบคุม ตัวอาคารศาลเป็นเรือนไม้ชั้นเดียว ใต้ถุนโปร่ง แบ่งเป็นห้องพิจารณา 2 ห้อง  พร้อมบัลลังก์ มีที่พักพยานและห้องคุมขังปลูกเป็นโรงชั้นเดียวด้านข้างอาคารศาล ก่อสร้างพร้อมบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาล 1 หลัง บ้านพักผู้พิพากษา 1 หลัง บ้านพักจ่าศาล 1 หลัง การก่อสร้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2484 แล้วเสร็จและทำพิธีเปิดศาลเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2485 โดยพระปรีชาวินิจฉัย  ข้าหลวงยุติธรรมภาค 3 เป็นผู้ทำพิธีเปิดศาลจังหวัด      ภูเขียว ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 138 หมู่ที่ ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ  มีรองอำมาตย์เอกเจน   เวชศิลป์  เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเขียวท่านแรก

 

อาคารศาลหลังใหม่

 

นับแต่เปิดทำการที่อาคารศาลหลังเก่าตั้งแต่  24 มิถุนายน 2485  ถึงปี  2531 เป็นเวลาถึง  46  ปี  อาคารที่ทำการและบ้านพักมีสภาพเก่าชำรุดทรุดโทรมไม่อาจดำเนินการซ่อมแซมหรือขยายตัวอาคารเพื่อให้ประชาชนผู้มีอรรถคดีได้รับความสะดวกยิ่งขึ้นได้ กระทรวงยุติธรรมจึงดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดภูเขียวหลังใหม่ขึ้น ณ บ้านโนนทรายคำ ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ตัวอาคารเป็นอาคารทรงไทย 2 ชั้น ขนาด 5 บัลลังก์ ดำเนินการก่อสร้างพร้อมบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาล 1 หลัง บ้านพักผู้พิพากษา 2 หลัง บ้านพักจ่าศาล 1 หลัง เรือนแถวที่พักข้าราชการ 2 หลัง  ใช้งบประมาณเป็นเงิน  ทั้งสิ้น 24,295,070 บาท (ยี่สิบสี่ล้านสองแสนเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดสิบบาทถ้วน) เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน  พุทธศักราช 2531 ในสมัยที่นายสอาด   ปิยะวรรณ  เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม   นายสวัสดิ์    โชติพานิช เป็นปลัดกระทรวงยุติธรรม นายจรัส   อุดมวรชาติ เป็นอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 และนายศุภชัย  สมเจริญ เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเขียว
สมเด็จ
    พระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฏราชกุมาร  ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการศาลจังหวัดภูเขียว เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2534 ตรงกับวันศุกร์ แรม 9 ค่ำ เดือน 3 ปีมะเมีย และทรงเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดอาคารศาลจังหวัดภูเขียวเมื่อวันศุกร์ที่  17 กันยายน 2536

 

ที่ตั้ง

ถนนภูเขียว ชุมแพ เลขที่ 233 หมู่ 4 ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

รหัสไปรษณีย์ 36110

หมายเลขโทรศัพท์   0 4486 1236 , 0 4486 1729

หมายเลขโทรสาร    0 4486 1729

เว็บไซต์ของศาลจังหวัดภูเขียว  http://www.coj.go.th/pkwc

 


จำนวนผู้เยี่ยมชม : 4532