ศาลจังหวัดภูเขียว


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • Phukiao Provincial Court : ศาลจังหวัดภูเขียว ถนนภูเขียว-ชุมแพ ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110 โทร 0 4486 1236 โทรสาร 0 4484 4333 email : pkwc@coj.go.th

ประชุมคณะทำงานในโครงการ “การส่งเสริมการพัฒนาระบบงานและพัฒนาศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการและลูกจ้างศาลจังหวัดภูเขียวเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน”

ประชุมคณะทำงานในโครงการ “การส่งเสริมการพัฒนาระบบงานและพัฒนาศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการและลูกจ้างศาลจังหวัดภูเขียวเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน”


เอกสารแนบ