ศาลจังหวัดภูเขียว


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • Phukiao Provincial Court : ศาลจังหวัดภูเขียว ถนนภูเขียว-ชุมแพ ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110 โทร 0 4486 1236 โทรสาร 0 4486 1333 email : pkwc@coj.go.th

พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเขียว นำคณะเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดภูเขียว เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรจากอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓ เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย

พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเขียว นำคณะเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดภูเขียว เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรจากอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓ เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย


เอกสารแนบ