ศาลจังหวัดภูเขียว


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • Phukiao Provincial Court : ศาลจังหวัดภูเขียว ถนนภูเขียว-ชุมแพ ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110 โทร 0 4486 1236 โทรสาร 0 4486 1333 email : pkwc@coj.go.th

ศาลจังหวัดภูเขียวให้การต้อนรับ นายชัยยุทธ กลับอำไพ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 และคณะในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการและนิเทศ งานธุรการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ศาลจังหวัดภูเขียวให้การต้อนรับ นายชัยยุทธ กลับอำไพ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 และคณะในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการและนิเทศ งานธุรการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


เอกสารแนบ