ศาลจังหวัดภูเขียว


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • Phukiao Provincial Court : ศาลจังหวัดภูเขียว ถนนภูเขียว-ชุมแพ ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110 โทร 0 4486 1236 โทรสาร 0 4486 1333 email : pkwc@coj.go.th

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ “การนำอุปกรณ์ EM มาใช้ในการพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราว” และโครงการ “ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ “การนำอุปกรณ์ EM มาใช้ในการพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราว” และโครงการ “ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน


เอกสารแนบ