ศาลจังหวัดภูเขียว


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • Phukiao Provincial Court : ศาลจังหวัดภูเขียว ถนนภูเขียว-ชุมแพ ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110 โทร 0 4486 1236 โทรสาร 0 4486 1333 email : pkwc@coj.go.th

กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย แก่ประชาชนร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ

กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย แก่ประชาชนร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ


เอกสารแนบ